НАШАТА КОМПАНИЯ

Нашата компания, със седалище е България, работи активно в продължение на 15 години в автомобилния транспорт в цяла Европа

ПОВЕЧЕ
ОЧАКВАНО ВРЕМЕ НА ПРИСТИГАНЕ В ГЪРЦИЯ
(в работни дни)

• Австрия – 10дни.
• Белгия – 12дни.
• Франция – 10дни.
• Германия – 10дни.
• Испания – 12дни.
• Холандия – 12дни.
• Полша – 12дни.
• Швеция – 12дни.
• Чешка република – 10дни.

от Великобритания и Кипър при поискване

РАЙОНИ КОИТО ПОКРИВАМЕ
• Австрия
• Белгия
• Великобритания
• Франция
• Германия
• Гърция
• Испания
• Италия
• Кипър
• Люксембург
• Холандия
• Полша
• Швеция
• Чешка република

 

МЕЖДИННИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ СТАНЦИИ

Патра, Ела

Коринт, Ела

Венеция, Италия

Gerolzhofen, Германия